BHP Niedzielscy
0

Regulamin

Stronę internetową pod adresem www.bhpniedzielscy.com.pl prowadzi firma:

BHP Niedzielscy Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Motelowa 14
NIP: 548-266-54-03
REGON: 243496027
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000501204 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 643 000zł w całości wpłacony.

Dane kontaktowe:

Telefony:
8.00 – 16.00 
od poniedziałku do piątku

(33) 852-57-23
(33) 851-50-91
(33) 857-76-51

Fax:

(33) 857-76-50

Adres e-mail:

office@bhpniedzielscy.com.pl

Adres www:

www.bhpniedzielscy.com.pl

I. SKŁADANIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

 1. Zapytania ofertowe przyjmowane są poprzez stronę www.bhpniedzielscy.com.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zapytania ofertowe realizowane są według kolejności zgłoszeń.
 3. Zapytania ofertowe złożone w soboty, niedzielę i święta realizowane są w następnym dniu roboczym.
 4. Aby złożyć zapytanie ofertowe należy zarejestrować się na stronie bądź wypełnić formularz z danymi potrzebnymi do realizacji zapytania ofertowego.
 5. Odpowiedź na zapytanie ofertowe wysyłana jest następnego dnia roboczego, w wyjątkowych przypadkach do 2 dni roboczych, po otrzymaniu zapytania.
 6. Odpowiedź na zapytanie ofertowe stanowi oferta składająca się z wybranych produktów wraz z cenami. Oferta ma określony termin ważności oraz zawiera szczegółowe warunki realizacji zamówienia.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie zapytania ofertowego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zapytaniu przez firmę BHP Niedzielscy Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia oraz usunięcia.
 2. Zbierane dane osobowe potrzebne są do wykonania prawidłowej realizacji zapytania ofertowego i w żadnym wypadku nie będą sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim.
 3. Baza danych, w której przechowywane są dane osobowe Klientów zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest BHP Niedzielscy sp. z o.o. z siedzibą w 43-400 Cieszyn, ul. Motelowa 14.
 5. Składając zapytanie ofertowe w serwisie internetowym Użytkownik proszony jest przez administratora danych osobowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym w szczególności:
  • imienia i nazwiska,
  • nazwy firmy,
  • numeru telefonu,
  • pełnego adresu korespondencyjnego,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  dla celów związanych z przekazaniem oferty handlowej oraz z realizacją późniejszych zamówień.
 6. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i z zastrzeżeniem ust.6. , za wyjątkiem podmiotów współpracujących ze Spółką BHP Niedzielscy Sp. z o. o., a w szczególności, w zakresie działalności informatycznej, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom kurierskim oraz innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla prawidłowej realizacji zleceń, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z w/w podmiotami.
 7. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Spółce BHP Niedzielscy sp. z o.o. w ramach korzystania z serwisu internetowego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient składając zapytanie ofertowe na stronie www.bhpniedzielscy.com.pl akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustaw: O świadczeniu usług drogą elektroniczną i O ochronie danych osobowych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie.
Błąd

Coś poszło źle, wróć do formularza